Služby v lesnictví

Nabízíme veškeré činnosti spojené s lesnictvím. Spolupracujeme s odborným lesním hospodářem, jsme schopni zrealizovat kompletní správu i větších lesních celků.

Pěstební činnost

Zalesnění:

Sadba: jamková, koutová, štěrbinová (sazečem)
Sazenice: prostokořenné nebo obalované sazenice, sázení poloodrostků a odrostků
Období: jarní i podzimní zalesnění

Ošetřování a ochrana kultur:

  • ožínání
  • postřik proti buřeni
  • chem. ochrana proti škodlivému hmyzu
  • ochrana nátěrem proti okusu
  • individuální ochrana listnatých sazenic a jedle
  • stavba oplocení

Výchova mladých lesních porostů:

  • výsek plevelných dřevin
  • prořezávky porostů

Těžební činnost

U této činnosti se zaměřujeme na kompletní služby v lesnictví od Harvestorové technologie, lesního hospodáře, těžbu,přiblížení dřeva až po ekologickou likvidaci dřevního odpadu. Tyto služby provádíme jak pro soukromé osoby tak i organizace, obce atp. – cena je zde smluvní vždy po osobní prohlídce a konzultaci konkrétní zakázky.

Dále nabízíme hospodářskou činnost, přibližování na OM, čištění ostatních ploch, čištění podél drah, vysoké a nízké napětí…