Dotace

Nabízíme kompletní služby na vyřízení dotačních programů

Především se jedná o tyto dotace:

 • lesnictví, zemědělství a energetické dřeviny
 • zelená úsporám
 • pozemky
 • podnikání

Dotace na zeleň, revitalizace parků, nákupy techniky, zalesňování až do výše 90% investice.

Vyřízení dotací:

 • Výběr nejvhodnějšího dotačního titulu.
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace.
 • Sepsání projektové žádosti o dotaci.
 • Přípravu příloh a dokumentů nutných k žádosti o dotaci.
 • Registraci žádosti o dotaci.
 • Kontrolu průběhu dotace.
 • Kontrolu dokladů před odevzdáním žádosti o proplacení.
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.