Rizikové kácení

Při naší práci využíváme klasické těžby, stromolezecké techniky, jeřábu či plošiny. Každý strom je individuální a tak k této práci také přistupujeme. Každé zakázce předchází důkladná prohlídka lokalita a naplánování prací.

Dále provádíme odborné afoarboristické práce, které prodlužují životnost stromů volně stojících, památných stromů i stromů parkových. Velmi důležitou činností je v tomto směru prevence, která dokáže částečně eliminovat možná rizika spojená s pádem stromu či jeho částí.

 • pomocí lezecké techniky
 • pomocí plošiny
 • zdravotní řez
 • bezpečnostní řez
 • statické jištění stromů, větví
 • arboristika

Nabízíme:

 • odbornou konzultační činnost
 • ošetřování památných stromů
 • veškeré druhy speciálních a udržovacích řezů
 • sanace a zastřešování dutin
 • instalace bezpečnostních vazeb v korunách
 • inventarizace porostů, stromů, dřevin – ve městech, parcích a alejích
 • odborné posouzení zdravotního stavu stromů s následným návrhem opatření
 • oceňování stromů dle používané metodiky AOPK
 • kontroly zdravotního stavu zeleně
 • likvidace či odkup dřevní hmoty
 • po dohodě kompletní úklid