O nás

Vážení návštěvníci, dovolte, abychom Vám ve stručnosti představili naši činnost, která je nám prací a zároveň zálibou. Arboristika – (zdravotní řez) a rizikové kácení stromů, výškové práce, těžba, přibližování, pěstební činnost, manipulace, nákup a prodej dřeva, čištění parcel od nežádoucích dřevin. Dále se zabýváme údržbou, renovací a kompletní realizací zahrad včetně projektů. Již několik let se zabýváme touto činností a máme s ní bohaté zkušenosti.

Zaměřujeme se především na stromy rostoucí v blízkosti lidských sídel, v parcích, na hřbitovech, v alejích, okrasných zahradách a dále také v blízkosti drátů elektrického vedení, dopravních komunikací (silnic, tratí) a vodních toků. Všude tam, kde jsou stromy nakloněné například nad střechy lidských sídel, chodníků a nad nižší okrasnou zeleň.

Cílenými a zároveň šetrnými zásahy prodlužujeme stromům jejich zdraví a životnost a to vše s maximálním ohledem na bezpečnost, šetrnost a celkovou estetiku konkrétních stromů. Naším prvořadým cílem v této oblasti je preventivní a zároveň i zdravotní zásah, při kterém se snažíme odborným zásahem zamezit ublížení na zdraví a majetku všude tam, kde jsou lidé se stromy v každodenním styku a hrozí zde riziko nečekaného pádu stromů a větví.

Vždy volíme způsob, který odpovídá individuálním možnostem dané lokality. Kácíme ze země nebo za pomoci horolezecké techniky, a pokud nám to podmínky dovolí, máme možnost použití vysokozdvižné plošiny, která nám umožňuje dosah do výšky až 30 m. Po skončení práce zajišťujeme ekologickou likvidaci dřevního odpadu a odkoupení dřevní hmoty. Veškerou práci vykonávají mezinárodně proškolení pracovníci, kteří jsou každoročně proškolováni k odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Na námi prováděnou práci se vztahuje pojištění odpovědnosti za škody.